Ufaglært brød 14 års uddannelsespause

Et radioprogram, en jernvilje og et studieforberedende kursus ændrede 33-årige Ane-Sara Eliassens liv fra ufaglært til lærerstuderende.

 
Ane-Sara Eliassen var ufaglært i 14 år. Til sommer bliver hun færdiguddannet lærer. Ane-Sara Eliassen var ufaglært i 14 år. Til sommer bliver hun færdiguddannet lærer.

I 2008 boede Ane-Sara Eliassen i Nutaarmiut i den nordlige del af Grønland med sine tre børn og sin mand – en bygd med færre end 50 indbyggere. På det tidspunkt var hun en del af en kedelig statistik: Hun havde afbrudt folkeskoleuddannelsen i 10. klasse og havde siden da været ufaglært.

”Jeg ved ikke præcis, hvorfor jeg stoppede i folkeskolen. Men faktum er, at jeg flyttede fra min fødeby Upernavik til en lille bygd, fik mit første barn som 17-årig og pludselig var der gået 14 år,” forklarer Ane-Sara Eliassen.

Men en morgen i 2008 tændte hun for radioen og lyttede opmærksomt til et program, hvor denne sætning faldt: ”Ufaglærte kan ikke bruges til noget i fremtiden.”

”Indslaget fik mig til at indse, at jeg blev nødt til at tage en uddannelse,” forklarer Ane-Sara Eliassen.

Derfor henvendte hun sig til det lokale opkvalificerings- og vejledningscenter, der på grønlandsk kaldes Piareersarfik (direkte oversat: ”stedet hvor man forbereder sig”), for at færdiggøre den uafsluttede afgangsprøve.

Kampen for en uddannelse

Ønsket om at uddanne sig, viste sig dog sværere end som så. I første omgang afviste Piareersarfik Ane-Sara Eliassen, der på det tidspunkt var 27 år.

”De sagde jeg var for gammel – men heldigvis er jeg meget stædig,” forklarer hun.

Derfor klagede hun til Uddannelsesdepartementet, fik medhold og gennemførte en almen erhvervsuddannelse i 2009. Hendes uddannelsesmæssige udfordringer fortsatte dog ufortrødent: Efter endt eksamen med tre topkarakterer søgte hun direkte ind på et 1-årigt studieforberedende kursus, men blev afvist, fordi hun manglede faget fysik. Efter endnu en klage og en dispensation, begyndte hun endelig på det studieforberedende kursus i efteråret 2009 i Grønlands 5. største by Aasiaat.

”Hvis jeg ikke havde hørt radio den morgen, og hvis det 1-årige studieforberedende kursus ikke havde eksisteret, så var jeg aldrig begyndt at studere. Med tre børn havde det været umuligt at gennemføre en treårig gymnasieuddannelse, hvis jeg også skulle kunne nå at videreuddanne mig” fortæller Ane-Sara Eliassen.

Uddannelsen for de håbefulde voksne

Det 1-årige studieforberedende kursus, som hjalp Ane-Sara Eliassen videre i uddannelsessystemet, blev etableret på forsøgsbasis i Nuuk i 2005 og i Aasiaat i 2008. Den adskiller sig fra en almindelig treårig gymnasieuddannelse ved, at det kun tager ét år, og samtidig er kurset opbygget af syv enkeltfag: Grønlandsk, dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, fysik/kemi og psykologi.

Uddannelsen henvender sig til voksne over 23 år, der har bestået folkeskolens afgangseksamen og som har minimum tre års erhvervserfaring.

”Den 1-årige uddannelse dækker et behov hos en stor gruppe voksne, der af den ene eller anden årsag står uden uddannelse. Der eksisterer ikke et lignende tilbud i Grønland,” forklarer Billiam Pedersen, der er ansat som AC-fuldmægtig i Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling.

Selvom aldersspredningen blandt de studerende på det studieforberedende kursus er enormt stor, eksisterer der klare fællestræk mellem dem.

”Kendetegnene er, at de gerne vil videre med deres liv. Nogle har fået børn og drømmer om,
at uddannelsen kan løfte dem og deres familie fra mere trange kår,” siger Billiam Pedersen.

Han forklarer også, at nogle af de studerende har forsøgt af gennemføre andre og længere uddannelser tidligere.”En 1-årig uddannelse passer rigtig godt til den her gruppe. Økonomisk og familiemæssigt skal de kun få det til at hænge sammen i ét år,” siger Billiam Pedersen.

Han har i løbet af det seneste år skabt et overblik over de studerende, der har gennemført eller afbrudt det studieforberedende kursus. Resultatet skal bruges til at undersøge de studerendes uddannelsesløbebaner og klarlægge om de studerer videre, som det er tiltænkt. Netop nu har han sendt et forslag til godkendelse i departementet, der bl.a. har til hensigt at formalisere uddannelsen samt at forbedre uddannelsens indhold.

Som det ser ud nu giver det studieforberedende kursus kun giver adgang til at søge ind på et afgrænset antal af mellemlange videregående uddannelser, hvor lærer- og socialrådgiveruddannelserne er de mest populære.

Uddannelser giver selvtillid

For Ane-Sara Eliassen var det ikke et problem, at det studieforberedende kursus kun gav mulighed for at søge ind på et begrænset antal uddannelser. Efter en uddannelsesmesse i Aasiaat, stod det nemlig klart for hende, at læreruddannelsen var målet, hun ville sigte efter. Den beslutning motiverede hende til at lægge yderligere kræfter i skolearbejdet.

”Nogle dage skulle vi læse 80-100 sider. Selvom det var meget, kunne det altid betale sig for mig at læse lektier. Jeg kunne se formålet med det,” forklarer Ane-Sara Eliassen.

Hun tog det studieforberedende kursus på normeret tid og fik fine karakterer i engelsk, dansk, grønlandsk, samfundsfag og fysik, hvilket var nok til at give hende adgang til læreruddannelsen i Nuuk.

Da Ane-Sara Eliassen tilbage i 2008 besluttede sig for at uddanne sig, blev hun mødt med alt andet end forståelse fra sine omgivelser.

”Da jeg først fik ideen, havde jeg ikke meget støtte fra familien. De forstod ikke, hvorfor jeg ville have en uddannelse, for ingen af dem er faglærte,” forklarer Ane-Sara Eliassen.

Hendes mand er fisker og ingen af hendes forældre har en uddannelse. Siden hen har hendes familie støttet hende økonomisk, ligesom hendes mand har støttet hende ved blandt andet at flytte med til både Aasiaat og Nuuk. Ane-Sara Eliassen har aldrig fortrudt beslutningen om at bryde sit liv op og kæmpe for en uddannelse.

”Det at tage en uddannelse har været et kæmpe personligt skridt. Jo flere uddannelser, jeg har taget, des mere selvtillid har jeg fået. Før var jeg tilbagetrukket, nu tør jeg sige min mening,” forklarer hun.

Når hun bliver færdig som lærer til sommer, flytter hun tilbage til sin hjemby Upernavik for at undervise i Folkeskolen.

”Jeg er meget glad for, at jeg har valgt den her uddannelse, for så kan jeg give viden videre,” forklarer hun.

Av Anne Rønne, anne(ät)suliplus.gl

Faktaboks
Det 1-årige studieforberedende kursus giver adgang til at ansøge om optagelse på følgende mellemlange videregående uddannelser:
 • Lærer
 • Journalist
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske
 • Socialpædagog

Derudover kan der ansøges om optagelse på følgende korte videregående uddannelser:
 • Akademiuddannelsen
 • Serviceøkonom
 • Procestekniker
 • Indtil nu har 187 personer gennemført det studieforberende kursus i Nuuk og Aasiaat.
 • 19 af de tidligere studerende på det studieforberende kursus har gennemført en videregående uddannelse, mens omkring 75 er studieaktive på videregående uddannelser.
 • Den 1-årige uddannelser har haft flere navne i løbet af årene: ”1-årigt GU for voksne”, ”Pilotuddannelsen”, ”1-årigt adgangskursus” og senest det 1-årige ”Studieforberedende kursus”.
Optagelseskriterierne:
 • Ansøger skal være fyldt 23 år
 • Ansøger skal have gennemført Folkeskolens Afgangsprøve med minimum karakteren 7 (på den gamle 13-skala) eller karakteren D (på den ny karakterskala i Grønland) i fagene: grønlandsk, dansk, matematik og engelsk
 • Ansøger skal dokumentere minimum tre års fuldtids erhvervserfaring.