Umeå universitet skriver på för global hälsa - Umeå universitet

 

 
Umeå universitet har som första svenska lärosäte undertecknat tidskriften the Lancets uppmärksammade manifest med målet att skapa en