Undervisning skal være en ret for alle

 
Undervisningsminister Bertel Harder holdt d.17 okt tale på Unesco’ s 34 generalkonference der afholdes i Paris 16okt-3nov.  Bertel Harder understregede betydningen af, at uddannelse er et af UNESCOs vigtigste arbejdsområder, og at Danmark derfor stærkt støtter UNESCOs mål vision om at gøre uddannelse for alle til en fundamental rettighed.
Formand for den danske UNESCO kommission er professor Linda Nielsen, der blev udpeget i august. Nationalkommissionens opgave er at rådgive regeringen i UNESCO spørgsmål og fremme UNESCOs arbejde i Danmark. Linda Nielsen vil bl.a. arbejde for at konkretisere UNESCO’s brede mål, og netop det at sammentænke brede mål og konkrete tiltag har Danmark en god tradition for.
www.uvm.dk/07/undervisning_skal.htm?menuid=6410
1265