Undervisningsministeriet lancerer pioneruddannelse

 

 
Pioneruddannelsen er udsprunget af resultaterne af Undervisningsministeriets Pionerkampagne og er et tilbud til alle lærere og undervisere inden for Undervisningsministeriets ressort. Fokus i uddannelsen
ligger på forankringen af de innovative metoder og didaktikker på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Derfor fokuserer uddannelsens fire moduler på konkrete øvelser, der kan tages i brug, når undervisningsforløb på egen uddannelsesinstitution skal udfordres og forandres.
Uddannelsen tilbydes i foråret som et pilotprojekt og deltagerne kommer fra meget forskellige uddannelsesniveauer. De er fælles om en begejstring for afprøve nye kreative og innovative metoder.
Læs mere om pioneruddannelsen i pionermagasinet www.e-pages.dk/uvm/5/