Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år

Arbetsmarknadsdepartementet meddelar att utvecklingen av sysselsättningen är mycket positiv i Sverige.

 
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Ninni Andersson/Regeringskansliet Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Över 120 000 fler har fått jobb sedan hösten 2014 och arbetslösheten ligger nu på 6.8 procent. Arbetslösheten för de mellan 15 till 24 år sjunker också och är den lägsta sedan 2003 men fortfarande går 18.2 procent i denna grupp utan ett arbete. Arbetslösheten är speciellt hög för vissa grupper tex bland unga nyanlända. För att motverka detta har regeringen gett uppdrag till delegationen för unga (DUA) att ta fram en kartläggning av hur situationen är för denna målgrupp i de kommuner där de bor. DUA ska påbörja en serie dialogmöten under hösten 2016 för att på lokal nivå stödja arbetet med att hitta nya vägar till sysselsättning för unga nyanlända som idag står utanför arbetsmarknaden.

Läs mer