Universiteten fick stöd för profileringen

 

 

Finlands Akademi har beviljat 50 miljoner euro åt tio finländska universitet för att stödja deras profilering inom vissa fokusområden. Grunden för finansieringen är sådana profileringar som stärker universitetets strategiska och ofta mångvetenskapliga forskningsområden.

Profileringsfinansieringen beviljades nu för första gången. ”Detta nya finansieringsinstrument är ett mycket viktigt initiativ och det är intressant också ur en internationell synvinkel. Profilering är ett sätt för universitet att förbättra sin konkurrenskraft. I och med ökat samarbete kan profileringen också främja forskningen inom spetsområden”, skriver panelen i sin rapport.

Universiteten kom med ett brett spektrum av profileringsförslag och -initiativ. Till exempel Östra Finlands universitet lyfte fram forskning kring gränser, rörlighet och kulturmöten och Jyväskylä universitet forskning om cybersäkerhet.

Läs mera