"Universitetsregioner förlorar på rörlig arbetsmarknad"

Rörlighet på arbetsmarknaden gynnar främst företag i storstadsregionerna.

 

Det visar forskning vid Umeå universitet. mindre regioner är sambandet mer otydligt. Universitetsregioner kan istället bli förlorare.

– Flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden ses ofta som ett universalmedel för att öka tillväxten. Men vi kan se att sambandet är mycket mer komplext och att det ibland har motsatt verkan, säger Rikard Eriksson, professor vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet.

I en nypublicerad kolumn i Vox – Center for Economic Policy Researchs (CEPR) policyportal – presenterar Rikard Eriksson tillsammans med Andrés Rodriguez-Posé vid London School of Economics resultat från en studie där produktiviteten bland nära 70 tusen företag har analyserats i relation till cirka 2,7 miljoner svenska nyanställningar.

Läs mer

Källa: industrinyheter.se