Useasta palasta koostuvat AMU-koulutukset voivat parantaa osaamista

 

 

Tutkimuslaitos KORAn tekemä analyysi viittaa siihen, että kahdesta tai useammasta eri kurssista koostuvat lyhyet AMU-työmarkkinakoulutukset voivat kehittää työntekijän ammatillista osaamista huomattavasti. Tämä koskee esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla työskenteleviä. Koulutuksen avulla voidaan kehittää yleistä osaamista, joka liittyy muun muassa yhteistyötaitoihin, viestintään, dokumentointiin ja muutosprosesseissa mukana oloon. Lisäksi koulutus saattaa antaa mahdollisuuden ammattikohtaisen osaamisen kehittämiseen tarkemmin määriteltyjen tehtävien osalta. Analyysissa suositellaan kolmen mallin luomista. Yhdessä mallissa tavoitteena on työntekijöiden osaamisen laaja-alainen kehittäminen kunnallisella hoito- ja hoivasektorilla, varhaiskasvatuksessa, sijaisperhetoiminnassa ja hoitokodeissa. Toisessa mallissa tavoitteena on tarkasti määritellyn osaamisen kehittäminen. Kolmannen mallin mukaan voitaisiin kouluttaa kunnallisella hoito- ja hoivasektorilla toimivista sosiaali- ja terveysassistenteista ja sosiaali- ja terveysavustajista resurssihenkilöitä. Tutkimuksen teetti EPOS, kasvatusalan ja sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutustoimikunta.

Linkki analyysiin (tanskaksi)