Utbildning får extra finansiering

 

Regeringen anslår totalt 300 miljoner euro till sex spetsprojekt för utbildning och kompetens under åren 2016-2018. Målet är att påskynda reformer inom utbildningssystemet.

Genom spetsprojekt vill man t. ex. förnya pedagogiken inom grundskolan, digitalisera undervisningen och inspirera elever till livslångt lärarande. Inom högskolorna ska samarbetet med näringslivet utvecklas för att effektivera kommersialisering av innovationer.

En omfattande reform genomförs inom yrkesutbildningen. Utbildningens reglering, finansiering och styrning revideras. Också gränserna mellan de ungas och de vuxnas yrkesutbildning avlägsnas och inlärningen på arbetsplatsen främjas genom att skapa en ny modell för utbildningsavtal.

Läs mera