Utbildning för framtiden – rapport om utformningen av utbildningspolitiken

En ny rapport som är ett resultat från olika möten med utbildningsparter runt om kring Island är ett viktigt inlägg i utformningen av en ny utbildningspolitik.

 
Rapporten Rapporten "Utbildning för framtiden"

I rapporten "Utbildning för framtiden" presenteras de viktigaste frågorna och slutsatserna från dessa möten som hölls under åren 2018–19. Möten var en del av formuleringen av Islands utbildningspolitik fram till 2030. Den nya utbildningspolitiken kommer att ta itu med och prioritera de utmaningar som det isländska samhället står inför inom utbildning och välfärd i framtiden.

"Regeringens mål är att erbjuda bästa möjliga utbildning för alla," säger Lilja Alfreðsdóttir, utbildnings- och kulturminister.
Läs mer om rapporten här