Utbildningsexporten påskyndas med en gemensam vägkarta

Den finländska utbildningsexporten påskyndas bl.a. genom att produktifiera utbildningstjänster, öka samarbetet och avlägsna hinder för utbildningsexport.

 
Åtgärder som ska främja utbildningsexport är samlade i en vägkarta för utbildningsexport 2016-2019 som publicerades av undervisnings- och kulturministeriet den 15 mars.

Enligt undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen väcker den finländska utbildningen stort intresse internationellt och det finns goda tillväxtmöjligheter inom utbildningsexporten. Ministeriet siktar på att öka omsättningen för branschens aktörer med en tredjedel fram till 2018.
1137