Utbildningsstyrelsen och CIMO bildar ett nytt ämbetsverk 1.1.2017

Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO kommer att slås samman till ett nytt ämbetsverk från och med början av 2017.

 

Statsrådet avlät 19.5. en regeringsproposition om saken. Propositionen är ett led i reformen av statens centralförvaltning. Enligt förslaget ska det nya ämbetsverket heta Utbildningsstyrelsen.

Det nya ämbetsverket ska sköta de uppgifter som i dag hör till Utbildningsstyrelsen och CIMO. Avsikten med sammanslagningen är att bättre kunna utnyttja de båda ämbetsverkens styrkor och kompetensområden.

Läs mer

Källa: Utbildningsstyrelsen