Utdanning er grunnlaget for økonomisk utvikling

 

 

Utdanningssystemet former individene på ulik måte; bygger opp praktiske ferdigheter, danner grunnlaget for samfunnsmessige normer, styrker emosjonell modning og utvikler sosiale relasjoner. På samme tid er utdanning grunnlag for verdiskaping i det økonomiske systemet og styrker det i den globale konkurransen. Utdanning er derfor en av de største samfunnsmessige og økonomiske utfordringen i dag.

Med dette i tankene har Business Iceland og Islands handelskammer sent fra seg en publikasjon om status og fremtidsutsikter for utdanning på Island. Publikasjonen heter: “Den største økonomiske oppgaven - offensive muligheter i utdanning”, den kan lastes ned på organisasjonenes hjemmesider.

Det fremgår av publikasjonen at selv om Island bruker store økonomiske midler til utdanningssystemet så står det og skranter i forhold til våre naboland når man ser på nøkkelindikatorer. Resultatene i internasjonal sammenligning er dårlige og bortfall av elever på videregående skoler er blant de meste som registreres.

Mer om dette - på islandsk her>>>