Utdanning - kultur - natur

 

 
Harpa.is


Den 10. og 11. juni samles over 200 nordiske entusiaster om voksnes læring i Reykjavik.

Konferansen Nordiske broer for livslang læring har bl.a. som mål å fokusere på relasjoner som påvirker læring og læringsresultater.

Teori og praksis er en spennende relasjon med et spenningsfelt som vil skape mange gode refleksjoner. Relasjonen mellom utdanning og arbeidsliv er også en stor utfordring. Relasjonen mellom utdanning, kultur og natur gir store muligheter til å bruke både fantasi og kreativitet.

Konferansens overordnede tema er å bygge broer mellom teori og praksis, utdanning og arbeidsliv, utdanning, kultur og natur - en bro betyr en handling og en prosess.

Som et viktig innlegg i konferansen og som et nytt og spennende pedagogisk verktøy blir Biophilia Educational project presentert og deltakerne blir invitert til å delta i aktiviteter som bygger på den pedagogiske modellen til Biophilia.

Deltakerne på konferansen Nordiske broer kommer fra hele Norden.

Foredragsholdere kommer fra de nordiske landene og fra andre land.

Det er Nordisk nettverk for voksnes læring - NVL - som på oppdrag fra Nordisk Ministerråd og i samarbeid med islandske utdanningsmyndigheter arrangerer konferansen.

Konferansen vil bli godt dokumentert på nettsiden til NVL - www.nvl.org

Konferanseprogrammet og informasjon er på konferansens egen side her.


Formell registrering av deltakere er avsluttet men de som gjerne vil delta kan henvende seg til Albert Einarsson - albert.einarsson@vox.no eller Sigrún Kristín Magnúsdóttir - sigrunkri@frae.is