Utdanning nå i Reykjaviks bydel Breidholt

 

 

Hovedformålet med forsøksprosjektet Utdanning nå i bydelen Breidholt er å heve utdanningsnivået i islandsk arbeidsliv og styrke servicenivået i lokalsamfunnet.

En styringsgruppe med representanter fra opplæringsaktører, arbeidslivets parter, utdanningsdepartementet og Reykjavik kommune har godkjent prosjektplan og lagt fram forslag om tiltak. Flere forskjellige tiltak er brukt for å utvide og forbedre service til beboerne i samarbeid mellom kommunen, videregående skoler, fagforeninger og livslang læringssentra for å tilby utdanning og veiledning til beboerne for å:

  • Fremme utdanning og bidra til anerkjennelse av kompetanser til personer som ikke har fullført utdanning i den videregående skolen. 
  • Styrke innvandreres kompetanser i islandsk språk og samfunnskunnskap samtidig med å arbeide for anerkjennelse av utdanning og kompetanse ervervet i annet land.
  • Fremme beboernes dialog og deltakelse i utdanning og opplæring i lokalsamfunnet.