Utdanning skaper utvikling, ny rapport fra Distans-nettverket

I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring, og høyne utdanningsnivået i utkantområder i Norden.

 

Gruppen har gjennom seks arrangementer i forskjellige deler av Norden skapt møteplasser for personer og organisasjoner som i dag driver utdannings- og utviklingsaktiviteter med bruk av IKT. I rapporten redegjør gruppen for erfaringsutvekslingen om bruken av informasjonsteknologiske metoder og verktøy i voksenopplæringen for å bedre tilgangen til læring hvordan det påvirker regional utvikling.

Ladd ne og les rapporten: PDF
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

2078