Utdanning skaper utvikling, ny rapport fra Distans-nettverket

 

Gruppen har gjennom seks arrangementer i forskjellige deler av Norden skapt møteplasser for personer og organisasjoner som i dag driver utdannings- og utviklingsaktiviteter med bruk av IKT. I rapporten redegjør gruppen for erfaringsutvekslingen om bruken av informasjonsteknologiske metoder og verktøy i voksenopplæringen for å bedre tilgangen til læring hvordan det påvirker regional utvikling.

Ladd ne og les rapporten: PDF

1463