Utdanningsdirektorat

 

 
Illugi Gunnarsson

Alltinget har vedtatt lov om utdanningsdirektorat

Utdanningsdirektoratet skal overta arbeidet som Nasjonalt senter for evaluering av utdanning og Nasjonalt senter for læremidler har tidligere utført og i tillegg overta administrative oppgaver som nå blir utført i Utdanningsdepartementet.

«Institusjonens rolle blir omfattende, men først og fremst består den i å bidra til at islandske elever får den best mulige utdanningen og støtte økt kvalitet og sikre utvikling innen utdanning. Med dette lovforslaget  ønsker vi  å skjerpe og styrke utdanningsadministrasjonen , kvalitetsarbeid og tjenester til skolen», sa Illugi Gunnarsson utdannings- og kulturminister når han framla lovforslaget om utdanningsdirektoratet. Lovforslaget ble enstemmig vedtatt i Alltinget.

Læs mer