Utdanningstilbud, læringskultur og nordområdene

- hvordan få til et bærekraftig arbeids- og næringsliv i desentrale strøk

 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, NVL Norge og EPALE Norge samarbeider om å arrangere en nordisk, digital konferanse om livslang læring i nordområdene.

Med dette arrangementet ønsker vi å sette fokus på betydningen av relevant og tilgjengelig opplæring og kompetanseutvikling for voksne i de nordiske nordområdene, som svarer til lokale kompetansebehov, og på den måten fremmer målene i Nordisk Ministerråds Visjon 2030 og European Skills Agenda, om å skape bærekraftige, konkurransedyktige og sosialt inkluderende arbeids-, nærings- og samfunnsliv i Norden og Europa.  
Arrangementet skal være en møteplass for aktører i det nordlige Norden.

Hold av datoen! Konferansen er heldigital og gratis. Program kommer.

21. oktober 

Grønland (WGST) 08.00-11.00

Island (GMT) 10.00-13.00

Førøyene (WEST) 11-00-14.00

Norge, Sverige, Danmark (CEST) 12.00-15.00 CEST 

Finland (EEST) 13.00-16.00 

Målgrupper: utdannings- og opplæringstilbydere, relevante regioner og kommuner, ledere og ansatte i forvaltningen, partene i arbeidslivet og virksomhetsledere i nord.