Utmana bilden av yrkesutbildningar som utbildningar utan framtidsutsikter

Samtidigt som många företag har problem att hitta arbetskraft med rätt kompetens står platser tomma på de utbildningar som erbjuder just den kunskapsbas företagen efterfrågar.

 

Det är dags att bilden av yrkesutbildningar som utbildningar utan framtidsutsikter utmanas. Med en hög ungdomsarbetslöshet har Sverige inte råd att unga väljer bort utbildningar som leder till jobb.

För många unga innebär en yrkesutbildningar stora möjligheter. I Linköping så har exempelvis upp till 87 procent av dem som går en yrkesutbildning inom fordons-och transportprogrammet på orten jobb inom två år från examen. Och efter fem år har 100 procent av dem som gått ut programmet sysselsättning. Det beror på att yrkesutbildningar har ofta ett nära samarbete med företag kring orten där de verkar och därigenom en god kännedom om deras villkor och behov. Det betyder i sin tur att den praktik som ges under utbildningen i många fall leder vidare till en anställning för eleverna efter examen.

Läs mer

Källa: Svenskt Näringsliv