Utredning vill införa åldersgräns på högskoleprovet 

 

En statlig utredning har haft i uppdrag att se över systemet för tillträde till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare samt att lämna förslag till ett öppnare och enklare system.

 

I uppdraget har även ingått att se över högskoleprovets roll, meritpoängsystemet samt analysera och lämna förslag på hur grundläggande behörighet kan uppnås genom arbetslivserfarenhet.

Ett förslag som väckt uppmärksamhet är att den statliga utredningen föreslår en åldersgräns på 19 år för att få skriva högskoleprovet.

Läs hela utredningen här
Läs om det uppmärksammade förslaget här.