Utviklingsfond for voksnes læring

 

Etter at ny lov om voksnes læring trådte i kraft 2010 ble Utviklingsfond for voksnes læring etablert, den tok over etter Yrkesopplæringsfondet, etter lov om yrkesopplæring i arbeidslivet som samtidig ble opphevet. I mai 2011 lyste fondet for første gang etter søknader for innovasjons- og utviklingsprosjekter innefor voksnes læring. Det var innenfor tre prioriterte områder: Studiemateriale, innovasjonsprosjekt innom voksnes læring og forberedelse / grunnarbeide for forskning. 64 søknader ble sent inn. Midler til atten forskjellige prosjekter ble bevilget. 

Mer på islandsk: www.frae.is/frettir/nr/349/

1386