Uudet lukiodirektiivit: Potkua ammattikoulutukseen – Gy 09

 
Hallitus on nimittänyt selvitysmiehen, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus lukiokouluissa tarjolla olevista opintolinjoista, suuntautumisvaihtoehdoista ja tutkintovaatimuksista. Kolmeksi tärkeimmäksi suuntautumisvaihtoehdoksi on ehdotettu seuraavia:
• Lukiotutkinto, joka antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin
• Ammattitutkinto
• Oppisopimustutkinto
Myös ammatillisten linjojen opiskelijoilla olisi mahdollisuus halutessaan suorittaa korkeakoulukelpoisuuden antavat teoriaopinnot joko lukiokoulussa tai myöhemmin kunnallisessa aikuiskoulutuskeskuksessa (komvux).  Selvitystyön perusteella tehtävä uusi opetussuunnitelma valmistuu vuonna 2009, ja opiskelijat voivat hakea uusimuotoiseen lukiokouluun syksyllä 2009.
Lisätietoa direktiiveistä:
http://utbildning.regeringen.se/
content/1/c6/07/62/78/932d8008.pdf
984