Uudistuneessa opettajankoulutuksessa sekä heikkouksia että vahvuuksia

 

Koulutuksen arviointilaitos EVA on arvioinut uudistettua opettajankoulutusta. Tuloksista käy ilmi muun muassa, että muutos on parantanut opettajaksi opiskelevien tanskan, matematiikan ja englannin taitoja ja että tietyn ikäisiin oppilaisiin erikoistuminen ja käytännön harjoittelun lisääminen arvioidaan myönteisiksi asioiksi.  Sen sijaan opiskelijoiden osaaminen pienemmissä sivuaineissa on huonontunut. Seurantaryhmä arvioi, että pää- ja sivuainelaajuudessa opiskeltavien aineiden välillä on liian suuri ero eikä sille, että  tiettyä ainetta opiskellaan tietyssä laajuudessa, ole ammatillisia perusteita.

Tanskankielinen raportti ladattavissa osoitteesta Eva.dk

1171