Uusi hallitus toi aikuiskasvatusalalle ministeriömuutoksia

 

Uuden hallituksen muodostamisen jälkeen on tehty aikuiskasvatusalaan vaikuttavia rakenteellisia muutoksia. Esimerkiksi opetusministeriö  on muutettu lapsi- ja opetusministeriöksi. Sosiaalidemokraattien Christine Antorini on uusi lapsi- ja opetusasioiden ministeri, ja aikuis- ja täydennyskoulutus kuuluu hänen toimialaansa. Vapaa sivistystyö  on siirretty kulttuuriministeriön alaisuuteen, jota johtaa radikaalien kulttuuriministeri Uffe Elbæk. Lyhyet akademi-korkeakoulutukset ja ammatilliset korkeakoulutusojelmat on siirretty Tutkimus, innovaatio ja korkeakoulutusministeriöön, jonka nimi arkikäytössä lyhennetään koulutusministeriöksi. Koulutusministerinä toimii radikaalien Morten Østergaard.

Lue liaää uusista ministeriöistä ministereistä (tanskaksi):
http://fivu.dk www.uvm.dk
Tietoa vapaan sivistystyön muuttamisesta kulttuuriministeriön alaisuuteen: www.dfs.dk

1310