Uusi ikäryhmä aikuisopiskeluoikeuden piiriin

 
Norjan hallitus haluaa korjata koulutusjärjestelmässä olevan aukon ja antaa kaikille yli 25-vuotiaille mahdollisuuden suorittaa toisen asteen tutkinto. Tähän asti laki on taannut oikeuden aikuisopiskeluun ennen vuotta 1978 syntyneille, jotka siis tällä hetkellä ovat 28-vuotiaita tai vanhempia. Alle 25-vuotiaat puolestaan ovat oikeutettuja nuorisoasteen koulutukseen. Näiden kahden ryhmän väliin sijoittuva ikäryhmä on sen sijaan jäänyt tyhjän päälle. Ehdotus tilanteen korjaamisesta sisältyy 15. joulukuuta annettuun hallituksen esitykseen elinikäisen oppimisen edistämisestä. Uusi sääntö koskisi 30–
40 000:ta aikuista, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Heidän osaltaan opiskeluaikaa voitaisiin myös lyhentää työelämässä hankitun osaamisen ja kokemuksen perusteella. 
1161