Uusi kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Uuden arviointikeskuksen tehtävänä on tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten. Arviointikeskus tulee toteuttamaan koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja sekä oppimistulosten arviointeja.

 

Arviointikeskuksen perustamisen tavoitteena on koota arviointia koskevat tehtävät ja osaaminen aiempaa selkeämmäksi kokonaisuudeksi sekä vahvistaa koulutusasteiden rajat ylittävää arviointitoimintaa. Keskuksessa yhdistyvät Korkeakoulujen arviointineuvoston, Koulutuksen arviointineuvoston sekä Opetushallituksen koulutuksen arviointiin liittyvät toiminnot. 

Arviointikeskus aloittaa toimintansa 1.5.2014 Helsingissä. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 40.  

Aiheesta lisää: Oph.fi