Uusi kansallinen ohjauksen tietokeskus

 
VUE (Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning) on useiden eri korkeakoulujen perustama uusi tietokeskus, joka saa tukea Tanskan opetusministeriöltä. VUE:n tehtävänä on luoda, kehittää, ja välittä tietoa ohjauksesta erilaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden avulla. Tietoa VUE:n hankkeista, tehtävistä ja uutisista osoitteessa www.vejledning.net.
Kontakt: Videncenterleder Carla Tønder Jessing, ctj(ät)cvumidtvest.dk.
1569