Uusi koululaki – osaamisen, valinnaisuuden ja turvallisuuden puolesta

 

 

Esityksessä ehdotetaan muun muassa, että pääsyvaatimuksia lukiokoulun ammatillisiin ohjelmiin tiukennetaan. Lisäksi opettajien pätevyysvaatimuksia nostetaan, lehtorin virka otetaan uudelleen käyttöön, oppilaiden oikeuksia vahvistetaan ja koulujen toimintaa valvovan viraston sanktiomahdollisuuksia lisätään. laki astuu voimaan 1.7.2011, aikuiskoulutuksen osalta tosin vasta 1.7.2012.
Lisätietoa (ruotsiksi): http://regeringen.se/sb/d/12473/a/142430