Uusi koulutuskeskus IDAN aloitti toimintansa

 

 
Neljä teollisuuden ja matkailualan koulutusorganisaatiota (opplæringsråd) päätti keväällä 2006 yhdistää voimansa, ja lokakuussa uuden koulutuskeskus IDAN:in ovet avautuivat. Koulutuskeskuksen päätehtävä on lisätä yritysten ja työntekijöiden osaamista rakennus-, metalli-, paino-, elintarvike- ja ravintola-alalla. IDAN järjestää näiden alojen jatko- ja täydennyskoulutusta ja mahdollisesti mestarikoulutusta. Lisäksi IDAN osallistuu osaamisen ja ammattikoulutuksen tutkimus- ja kehitystyöhön ja koordinoi yhteistyötä viranomaisten kanssa.