Uusi malli maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumiseen

 
Hanke toteutetaan vaikuttavuusinvestoimisen Social Impact Bond -mallilla (SIB) eli tulosperusteisella rahoitussopimuksella. Siinä sijoittajat, jotka voivat olla yksityishenkilöitä tai laitoksia, rahoittavat toiminnan ja kantavat taloudellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain todennetuista tuloksista.
Sitra on rakentanut reilun vuoden ajan vaikuttavuusinvestoimisen mallia Suomeen ja julkisti Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäisen SIB-hankkeen marraskuussa. Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia julkisella sektorilla.