Uusi raportti koulutuksen ja työn integroinnista

 

 

Kesäkuussa 2011 työryhmä sai tehtäväksi luoda strategian tärkeiden koulutus- ja työmarkkinatoimenpiteiden integroimiseksi työmarkkinoiden tarpeiden näkökulmasta. Tavoitteena on muun muassa kasvattaa ammatillisen koulutuksen merkitystä Islannin koulutusjärjestelmässä ja kehittää uusia, erilaisia opintosuuntauksia. Työryhmä ehdottaa tehokkaampaa koulutusstrategiaa, oppilaitosten ja työelämän välisen yhteistyön vahvistamista sekä parlamenttitason keskustelua koulutuksen kehittämisestä.

Lisätietoa (islanniksi):
www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/7412