Uusi tukimuoto työttömille, joilla on matala koulutustaso

Hallitus ehdottaa uutta opintostarttitukea opiskelun aloittamisen kannustimeksi.

 

Tuen tarkoituksena on motivoida useampia työttömiä ryhtymään opiskelemaan ja parantaa näin heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Uusi opintostarttitukiehdotus koskee 25–56-vuotiaita työttömiä. Tuella voisi suorittaa sekä perusasteen että toisen asteen opintoja. Tuen suuruudeksi kaavaillaan noin 9100:aa kruunua kuukaudessa. Henkilöt, joilla on lapsia, saisivat lisäksi lapsikorotuksen. Ehdotuksen mukaan kunnat päättäisivät, kuka tarvitsee koulutusta ja on näin ollen oikeutettu tukeen. Opintostarttituki saattaa tulla voimaan 1. heinäkuuta 2017, ja sen piiriin arvioidaan kuuluvan noin 15 000 henkilöä. Hallituksen ehdotus lähtee nyt lausuntokierrokselle.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)