Uusi valtuusto kartoittaa korkeakoulutason AHOT-toimintaa

Korkeakoulutasolla tapahtuvaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT) käsittelevä valtuusto on aloittanut toimintansa.

 
Valtuusto kartoittaa mahdollisuuksia korkeakoulutason AHOT-toimintaan ja laatii ehdotuksia sen toteuttamistavoista.
 
Valtuuston jäseninä on korkeakoulujen sekä Työelämän koulutuskeskuksen edustajia. Kaksi jäsenistä on aktiivisia NVL:n verkostoissa. 18. toukokuuta Islannin NVL ja NVL:n AHOT-verkosto järjestävät tilaisuuden Reykjavikissa Pohjolan talossa.