Uusia tilastoja kunnallisesta toisen asteen aikuiskoulutuksesta

Tilastoissa viime vuosina ilmenneet pitkäaikaiset suuntaukset ovat jatkuneet myös vuonna 2016.

 

Näitä suuntauksia ovat ulkomailla syntyneiden oppilaiden määrän kasvu, etäkurssien yleistyminen sekä ulkopuolisten koulutuksen järjestäjien määrän kasvu.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)

798