Vägledning på glesbebyggda områden

 

Bl a dessa frågor kartlades och diskuterades på ett nordiskt samarbetsseminarium ”Vägledning på glesbebyggda områden” på Island den 26–29 september 2010.
Seminariet arrangerades av NVL, Nordisk Forening for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (NFUE) och Center for Vejledning i Grønland (CVG).

Seminarierapporten och presentationerna på seminariet finns nu att få på NVL:s Tema-sida.

1637