Väitöskirja ruotii työpaikoilla tapahtuvaa osaamisen tunnustamista

 

 

Työnantaja, joka haluaa selvittää työntekijöidensä osaamista, joutuu tasapainottelemaan riskien ja hyötyjen välillä. Yhtäältä kartoitus tuo esiin osaamista, joka on hyödyksi yritykselle. Toisaalta tietoisuus osaamisesta voi tuoda mukanaan myös yritykselle kielteisiä seurauksia, kuten palkankorotusvaatimuksia tai työntekijöiden siirtymistä muualle töihin. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista käytetään sekä aikuiskoulutuksessa että työnvälityksessä, kun osaamisesta tarvitaan kirjallinen todistus.

Lisätietoa (ruotsiksi) Webfinanser.com –verkkosivustolla.

Linkki (ruotsinkieliseen) julkaisuun: Ltu.se