Validering för alla?

 

Det finns nu ett Nordplus Adult-projekt som jobbar med validering av vuxnas lärande genom så kallade Open Badges. Dessa är ungefär som scoutmärken eller märken du kan ta när du lär dig simma. Projektet har just startat och samlar nu in åsikter, förslag och idéer till hur detta kan uppnås på bästa sätt. Därför har man öppnat ett kort frågeformulär, som projektaktivisterna hoppas du vill besvara. Det går att svara på alla de nordiska språken, eller på engelska, senast 6 november.

Hjälp till att skapa ett bra system för öppen validering av lärande här 

Mer om projektet här