Validering i Europa och Norden

Som bäst pågår ett slutseminarium i AVA-projektet i Bryssel. Resultatet är en verksamhetsplan för validering av vuxnas lärande, speciellt inom folkbildning.

 

Idag (torsdag 29 juni) sitter vi samlade i Bryssel och deltar i ett seminarium kring resultaten av AVA-projektet. AVA står för Action Plan for Validation. NVL har bidragit med forskningsmetodiken och analysen av de insamlade resultaten. Idéen är att veksamhetsplanen skall vara ett verktyg när validering av vuxnas lärande, i detta fall speciellt inom folkbildning, skall genomföras. Inom EU finns en överenskommelse att valideringssystem skall vara genomförda i alla medlemsländer senast 2018. Verksamhetsplanen, som också innehåller rekommendationer, kommer att publiceras senare i höst.


Läs mer här (på engelska)

Läs om validering av generella kompetenser i Sverige