Validering: Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar

 
Konferensen har lockat många intresserade och antalet platser har fått utökas från planerad 70 till över 100. Konferens ger bl.a lägesbeskrivningar hur man arbetar med validering i Norden, de baltiska länderna och övriga Europa. Dessutom presenteras nio olika cases/metoder från de olika länderna. En fyllig dokumentation kommer att finnas tillgänglig på NVL:s hemsida https://nvl.org efter konferensen.
1193