Validering- vägledning - integration

Seminarium på Åland om validering, vägledning och integration

 

11-12-2018
Start: 24-01-2019 08:30

Slut:    24-01-2019 15:00
integration vägledning validering

I januari 2019 arrangerade NVL i samarbete med Ålands landskapsregerings ESF- finansierade projekt Vägledning på Åland, ett seminarium där utvecklingen av ett gemensamt system för vägledningen på Åland stod i centrum men där fokus även var på frågor som ligger i skärningspunkten mellan vägledning, validering och integration.

Under seminariet diskuterades vem som i framtiden ska ansvara för det behov som idag ”faller mellan stolarna”. Hur ska vägledningen se ut i framtiden? Hurudana valideringstjänster behövs på Åland inför framtiden? Hur är vi bättre förberedda på den vägledning och validering som personer behöver som flyttar hit? Målgruppen för seminariet var tjänstemän, politiker, representanter från näringslivet och arbetsmarknadsorganisationer, elev-/studiehandledare, skolledare/rektorer samt andra som jobbar med vägledning, validering och/eller integration.

På seminariet presenterades det åländska valideringssystemet av Peters Strandvik som är medlem i NVL:s Expertnätverk för validering tillsammans med Jennika Kullman som är utbildningssamordnare och valideringsansvarig vid Ålands yrkesgymnasium.

Presentationen av det åländska valideringssystemet uppmärksammades i lokalradion:
https://alandsradio.ax/aland-idag/validering-satt-fa-kunnande-eller-utbildning-funktionell-pa-aland