Valideringsdelegationen upphörde den 31 december 2007!

 
Provbanken återgår till Skolverket så allt material avseende Provbanken kommer att finnas på Skolverkets webbplats. Regeringen kommer troligen att ta beslut om vilken myndighet som fortsättningsvis får huvudansvaret att arbeta med valideringsfrågan.
1275