Valideringsdelegationenin osaraportti

 
Ruotsalainen opitun tunnustamisen valtuuskunta, Valideringsdelegationen, on päässyt työssään loppusuoralle. Työvuotta 2006 käsittelevä raportti sisältää muun muassa kuvauksen siitä, millainen opitun tunnustamisprosessin tulee kokonaisuudessaan olla:
• tietojen, taitojen ja osaamisen kartoittaminen
• syvällisempi tietojen, taitojen ja osaamisen kartoittaminen
• kirjallisen todistuksen antaminen arvioidun osaamisen perusteella
• tutkintotodistuksen, ammattikirja tai, pätevyystodistuksen antaminen arvioidun osaamisen perusteella
Lue lisää raportista
www.valideringsdelegationen.se/pdf/
Rapporter/VLD_delrapport_dec2006.pdf
1028