Valideringsdelegationens rapport på remiss

 

 
Rapporten beskriver vilket uppdrag Valideringsdelegationen fick, vilka insatser som genomförts, vilka delegationen samverkade med samt vilka förslag delegationen lämnar kring en fortsatt utveckling inom valideringsområdet. Valideringsdelegationens uppdrag var tidsbegränsat under åren 2004 – 2007.
www.skolutveckling.se/innehall/utbildning_arbetsliv_tillvaxt/
vuxnas_larande/validering/