Valtiolta kansanopistoille 19,9 miljoonaa kruunua

 
Tanskan opetusministeriö on myöntänyt maan kansanopistoyhdistykselle 19,9 miljoonaa kruunua ammattikoulutushankkeeseen. Tarkoituksena on järjestää kansanopistoissa ammattikoulutusta nuorille, joilla on riittämättömät edellytykset toisen asteen koulutuksen suorittamiseen. Nämä nuoret saattavat tarvita vaihtoehtoista opiskelumuotoa, jossa läsnäolo ja ohjaus ovat keskeisiä elementtejä. Lisäämällä kansanopistojen ja formaalin sektorin oppilaitosten välistä yhteistyötä nuorille annetaan parempi mahdollisuus suorittaa ammattitutkinto. Hallituksen tavoitteena on, että 95 % ikäluokasta suorittaisi nuorisoasteen tutkinnon 2015. Sekä opetusministerin että kansanopistoyhdistyksen puheenjohtajan mukaan kansanopistojen yhteisöllisyys ja muu erityisosaaminen ovat hyödyksi hankkeen kohderyhmään kuuluville nuorille. 
www.uvm.dk/08/satspulje.htm?menuid=6410
1111