Valtioneuvosto linjasi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen vuoteen 2012

 
Koulutuksen kehittämisessä painotetaan lähivuosina tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia, koulutuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua, osaavan työvoiman varmistamista, korkeakoulujen kehittämistä sekä opetushenkilöstön osaamisen turvaamista. Valtioneuvosto päätti kehittämislinjoista 5. joulukuuta hyväksymällä periaatepäätöksenä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2007-2012.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/12/kesu.html