Value of work - VOW's afslutnings konference

 

 
The Value of Work eller Værdien af kompetencer erhvervet gennem arbejde er et forsøgsprojekt som startede i efteråret 2005. Projektets mål er at udvikle metoder til validering af reel kompetence for medarbejdere i arbejdslivet. Arbejdslivets oplæringscenter styrede projektet, andre i gruppen var organisationer i Danmark, England, Kypern, Slovenia og Sverige. I Island arbejdede man med reel kompetence for service fuldmægtige i banker. Man udviklede europeiske standarder for validering af reel kompetence for almen arbejdskraft i banker og afprøvede projektets metodik.
Yderligere oplysninger om VOW-projektet findes på www.valueofwork.org
Der findes også projektets produkter: Handbook of competence standards og Handbook of methods and tools på engelsk som vil være tilgængelig på flere sprog i løbet af året.