Vanskeligt for sygemeldte ikke-vestlige borgere at finde tilbage til arbejde

Det er vanskeligere for sygemeldte ikke –vestlige borgere at komme tilbage i beskæftigelse end for borgere med dansk oprindelse. Derfor har fire jobcentre afprøvet nye metoder, der skulle få de ikke-vestlige borgere tættere på arbejdsmarkedet.

 

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning , har evalueret projektet, og evalueringen viser, at der ikke findes nogen enkle metoder til at skabe en varig tilknytning til arbejdsmarkedet for gruppen. Men i de fire kommuners arbejde viste det sig at faktorer som flere personlige samtaler, fastsættelse af delmål, fokus på borgernes ressourcer fremfor problemer og et styrket samarbejde med integrations- afdelingen kunne implementeres med succes. Derimod havde delvise raskmeldinger og virksomhedspraktik mindre succes.

Læs mere på Kora.dk.
Maria Marquard
 E-post: marq(ät)dpu.dk

1883