Vapaaehtoistyö lukion opetussuunnitelmaan

 

 

Vapaaehtoistoiminta pääsi ensimmäistä kertaa mukaan lukion opetussuunnitelmaan, kun valtioneuvosto hyväksyi torstaina asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta.

Teemakurssit ylittävät oppiainerajat

Vapaaehtoistyö on mukana oppiaineiden rajoja ylittävissä teemakursseissa, joita on kolme. Niillä eheytetään opetusta, lisätään oppiaineiden välistä yhteistyötä ja vahvistetaan laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Samassa teemassa vapaaehtoistyön kanssa ovat työelämävalmiudet, kansainvälisyys ja liikennekasvatus. Muilla teemakursseilla opiskellaan ajattelun taitoja sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.

− Ehdottomasti hyvä asia, kommentoi toiminnanjohtaja Reijo Malkamäki Pohjanmaan Pelastusalan Liitosta.

Sen toiminnassa on mukana noin 700 lasta ja nuorta.

Malkamäki uskoo, että lukiokurssi saattaa auttaa nuorta sitoutumaan vapaaehtoisuuteen.

− Vapaaehtoistoimintaa kyllä tarjotaan monelta eri toiminta-alueelta, mutta ehkä ihmiset eivät tunne omaa alaansa. Jos mahdollisuus tarjotaan lukiossa, nuori voi löytää oman alueensa.

Yleissivistys vahvistuu

Lukion tuntijakoasetus astuu voimaan joulukuun alussa. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään elokuussa 2016.

Uudistuksella vahvistetaan yleissivistystä ja lavennetaan osaamista. Kurssien määrä pysyy ennallaan: lukiolainen opiskelee vastedeskin 75 kurssia.

Samalla opetus- ja kulttuuriministeriö aloittaa Tulevaisuuden lukiokoulutus -hankkeen. Tavoite on vahvistaa jatko-opintoihin valmistavia opiskelutaitoja ja kehittää opetusmenetelmiä.

− Lukion uudistuminen vaatii uudenlaista pedagogista lähestymistä lukiokoulutukseen. Sen aikaansaamiseksi lukiokoulutuksen opetusmenetelmiä tulee uudistaa ja kehittää vuorovaikutteisemmiksi ja opiskelijalähtöisemmiksi, opetusministeri Krista Kiuru (sd.) perustelee.

Kuva: Pohjanmaan Pelastusalan Liitto

Lisää aiheesta:

Lukion uusi tuntijako

Aiemmin Soulissa:

Vapaaehtoistyötä ei saa rajoittaa

The post Vapaaehtoistyö lukion opetussuunnitelmaan appeared first on Souli.