Vapaan sivistystyön toimijoiden välinen monialainen yhteistyö

 

Tanskan vapaan sivistystyön tietokeskus VIFO on kulttuuriministeriön toimeksiannosta laatinut uuden raportin vapaan sivistystyön toimijoiden välisestä monialaisesta yhteistyöstä.

Taustalla on viime vuosina lisääntynyt kiinnostus yhdistysten merkitykseen ja mahdollisuuksiin paikallisen kehityksen ja yhteisöllisyyden voimavarana. Tulokset viittaavat muun muassa siihen, että yhdistystyksen tyyppi, paikallinen konteksti ja kunnalliset puitteet vaikuttavat siihen, millaisia yhteistyösuhteita yhdistysten välille syntyy. Yhteistyö on useammin yksittäiseen tapahtumaan liittyvää kuin jatkuvaa. Yhteistyö edellyttää, että yhdistyksen ydintoimintoihin liittyvät perusedellytykset ovat kunnossa ja että yhteistyö koetaan tarpeelliseksi.

Linkki raporttiin (tanskankielinen)

Linkki artikkeliin (tanskankielinen)